کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیدرباره‌مهرآیینیک روز خوب

یک روز خوب

واقعاً يک روز خوب در هفته ميتونه حال آدم رو جا بياره ! از بدو تأسيس اين مدرسه اهتمام هيأت مؤسس و مديريت مدرسه بر اين بوده است با توجه به نياز فيزيکي دانش آموزان، حداقل يک روز در هفته را دانش آموزان در فضايي بيرون از مدرسه و محيط باز به تحصيل بپردازند؛ به همين منظور در طول اين سالها، دانش آموزان يک روز از هفته را به همراه تمام وسايل آموزشي و ورزشي خود در اردوگاه شهيد باهنر واقع در منظريه سپري ميکنند.
شايد به جرأت بتوان گفت کمتر دانش آموزي در اين روز غيبت ميکند. البته گفتني است در طول اين روز دانش آموزان کلاسهاي درسي را نيز خواهند داشت.
ديدن صحنه هايي از اين روز زيبا خالي از لطف نخواهد بود.
منتظر حضور شما در جمع دانشآموزان مهرآيين در اردوگاه شهيد باهنر هستيم.

بازگشت به بالا