کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیدرباره‌مهرآییندرباره دبیرستان (دوره اول)

درباره دبیرستان مهرآیین (دوره اول)

مدرسه راهنمایی مهرآیین ( که در نظام جدید آموزشی کشور دبیرستان دوره اول خوانده میشود) نخستین مدرسه از مجموعه مدارس مهرآیین میباشد که در سال ۱۳۸۳ و با هدف پرورش و تربیت دانش آموزان سرآمد که موفق به ورود به مدارس وابسته به سمپاد نشده اند ، تاسیس گردید. این مدرسه همه ساله از طریق آزمون ورودی اقدام به پذیزش دانش آموز می نماید.

رسالت دبیرستان مهرآیین دوره اول

1- تربیت و پرورش نسلی آگاه و مسؤلیت پذیر، عالم و دانش پژوه، با ایمان و راست گفتار، خلاق و مبتکر، پرتلاش و با نشاط.
2- به کارگیری نیروی انسانی متعهد و متخصص به منظور رشد و تعالی هر چه بیشتر دانش آموزان.
3- همسویی توانمندی دانش آموزان با نیازهای فردی و اجتماعی.
4- استفاده ی بهینه از منابع، امکانات و ظرفیتهای موجود به منظور تسهیل و تسریع فرآیند یاددهی ـ یادگیری برای دانش آموزان.
5- تجهیز مرکز به فناوریهای نو و حرکت به سمت تدریس هوشمند با استفاده از ابزار و وسایل مربوطه.
6- کشف استعداد دانش آموزان در زمینه های مختلف و تقویت و ارج نهادن به تمامی استعدادهای دانش آموزان در زمینه های مختلف.
7- استفاده از نظرات و پيشنهادات دبيران, دانش آموزان, اوليا و همکاران در رابطه با ارتقاي فرايندهاي کاري دبيرستان.
8- بهبود شرایط فیزیکی مدرسه با دایر نمودن کلاسهای مدرسه یک روز در هفته در اردوگاه شهید باهنر.

سیستم آموزشی در دبیرستان مهرآیین دوره اول

با توجه به هدف اين مرکز آموزشي ـ تعليم و تربيت دانش آموزان مستعد و سرآمد ـ و نظر به اهميت علوم پايه (رياضيات و علوم تجربي) در مقاطع متوسطه و دانشگاهي، سيستم آموزشي اين مرکز طراحي و متناسب با سطح علمي دانش آموزان برنامه ريزي شده است.

1- با توجه به هدف اين مرکز آموزشي و با محوريت آموزش دروس بر پايه ي کتب رسمي سازمان آموزش و پرورش، دروس رياضيات به «جبر و هندسه» و علوم تجربي به «فيزيک، شيمي، زيست شناسي، زمين شناسي و آزمايشگاه» تقيسم بندي شده و به شکل کاملاً تخصصي محتواي تکميلي در اين دروس ارايه ميگردد.
2- از آنجا که امروزه بسياري از المپيادهاي علمي به زبان انگليسي برگزار ميگردد و همچنين حجم وسيعي از منابع علمي موجود به زبان انگليسي است، لزوم فراگيري زبان انگليسي در يک سيستم آموزشي مشخص بيش از پيش ضروري به نظر ميرسد. لذا در کنار زبان آموزي دانش آموزان، همچنين مفاهيم پايه ي دروس رياضيات و علوم تجربي در قالب زبان تخصصي math و science به دانش آموزان آموزش داده مي شود.
3- آشنايي با مهارتهاي 7 گانه ي رايانه (IDCL) امروزه به يکي از ضروريات تبديل شده است. بر همين اساس و با بهره گيري از متد آموزشي نوين اين علوم به دانش آموزان در قالب فوق برنامه ي درسي ارايه ميگردد.

4- همچنين علوم الکترونيک و رباتيک نيز به صورت تئوري و علمي جزيي از فوق برنامه هاي درسي دانش آموزان است.
5- يکي ديگر از فعاليتهاي آموزشي اين مرکز برگزاري آزمونها و المپيادهاي علمي منظم و هدفدار بين دانش آموزان است که اين آزمونها در پايه ي سوم رنگ و بوي خاصي دارد؛ چراکه بسياري از دانش آموزان پايه ي سوم تلاش ميکنند تا در آزمونهاي ورودي مدارس برتر گوي سبقت را از ديگر دانش آموزان بربايند و با حضور در اين مراکز آموزشي مسير حرکت علمي خود را هموارتر نمايند.

6- در کنار فرآيند آموزشي دانش آموزان توجه به علايق آنها در زمينه هاي گوناگون مانند هنر، موسيقي، بازيگري، مشاعره و ... از ضروريات آموزش نوين ميباشد که در سيستم آموزشي مهرآيين به هر يک از علايق اين دانش آموزان توجه ميشود و بستر لازم جهت شرکت در مسابقات مربوطه نيز فراهم ميباشد.

چشم انداز ها

1- با توجه به تجهيز مدرسه به سيستم هوشمند و امکان استفاده تمامي دبيران از اين ابزار، در سال تحصيلي آينده اساس کار معلم و دانش آموزان در کلاسها استفاده از اين سيستم و ارايه ي محتواي الکترونيکي دروس در کنار مطالب کتاب درسي خواهد بود.
2- با توجه به اهميت آشنايي دانش آموزان با مفاهيم علمي علوم پايه (رياضيات و علوم تجربي) در محتواي ارايه شده در دروس math و science ضمن ارايه ي مطالب قبلي، مطالب کتاب درسي به زبان انگليسي به دانش آموزان ارايه خواهد شد.
3- با توجه به تغيير سيستم آموزش زبان انگليسي در دنيا و ارايه‌ي روشهاي نوين زبان آموزي از سال آينده زبان انگليسي با روشهاي جديدتري (American English File) ارايه خواهد شد.

پیش ثبت نام

بازگشت به بالا