کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیدرباره‌مهرآیینافتخارات دبیرستان (دوره اول)

افتخارات دبیرستان مهرآیین (دوره اول)

افتخارات علمي

-کسب رتبه هاي برتر در المپيادهاي رياضيات، علوم تجربي، زبان عربي و زبان انگليسي
-کسب رتبه هاي برتر در آزمونهاي سراسري مرآت، قلم چي و مبتکران
-کسب رتبه ي نخست آمار قبولي در آزمونهاي ورودي دبيرستانهاي برتر در سطح شهر تهران در سالهاي اخير
و ...

افتخارات ورزشي

-کسب رتبه ي اول شنا در مسابقات منطقه اي و استاني
-کسب رتبه ي اول مسابقات شطرنج منطقه اي
-کسب رتبه ي برتر مسابقات فوتبال منطقه اي
-کسب رتبه ي برتر مسابقات بسکتبال منطقه اي
-کسب رتبه ي برتر مسابقات بدمينتون منطقه اي و استاني
و ...

افتخارات فرهنگي و هنري

-انتخاب طرح کتابت قرآن کريم به عنوان اولين مدرسه مجري در مقطع راهنمايي و طرح برگزيده ي استان تهران
-کسب مقام اول تا سوم مسابقات سرود منطقه اي و استان
-کسب رتبه هاي برتر مسابقات شعر و داستاننويسي در سطح منطقه
-کسب رتبه هاي برتر مسابقات طراحي، نقاشي و خوشنويسي در سطح منطقه و استاني
و ...

پیش ثبت نام

بازگشت به بالا