کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالپاسخ آزمون‌هاسال تحصیلی 97-96

پاسخ آزمون‌ها سال تحصیلی 97-96

دانش آموزان عزیز شما می‌توانید پاسخ آزمون‌هایی که در طول سال تحصیلی برگزار می‌شود را از ادامه مطالب دریافت نمایید.

تذکر در ادامه سال تحصیلی از منوی بالا > امکانات پرتال > پاسخ آزمون‌ها می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید.

پیوست ها:
دانلود این فایل (Quran_970301_g789.pdf)دریافت[سئوالات آزمون نوبت دوم قرآن - 1 خرداد ماه - هر سه پایه]778 kB
دانلود این فایل (hendeseh_g789_961024.pdf)دریافت[سئوالات و پاسخ آزمون نوبت اول هندسه - 24 دی ماه - هر سه پایه]369 kB
دانلود این فایل (fizik_g789_961023.pdf)دریافت[سئوالات و پاسخ آزمون نوبت اول فیزیک - 23 دی ماه - هر سه پایه]738 kB
دانلود این فایل (chimi_g789_961020.pdf)دریافت[سئوالات و پاسخ آزمون نوبت اول شیمی - 20 دی ماه - هر سه پایه]603 kB
دانلود این فایل (zist_g789_961019.pdf)دریافت[سئوالات و پاسخ (به زودی) آزمون نوبت اول زیست شناسی - 19 دی ماه - هر سه پایه]529 kB
دانلود این فایل (riazi_g789_961016.pdf)دریافت[سئوالات و پاسخ آزمون نوبت اول ریاضییات - 16 دی ماه - هر سه پایه]695 kB
دانلود این فایل (ejtemaee_g789_961013.pdf)دریافت[سئوالات و پاسخ آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی - 13 دی ماه - هر سه پایه]905 kB
دانلود این فایل (defae_g9_961012.pdf)دریافت[سئوالات و پاسخ آزمون نوبت اول دفاعی - 9 دی ماه - پایه نهم]211 kB
دانلود این فایل (emla_g789_961010.pdf)دریافت[آزمون نوبت اول املا فارسی - 10 دی ماه - هر سه پایه]139 kB
دانلود این فایل (olom_g789_961009.pdf)دریافت[سئوالات و پاسخ آزمون نوبت اول علوم تجربی - 9 دی ماه - هر سه پایه]849 kB
دانلود این فایل (payam_g789_961006.pdf)دریافت[سئوالات و پاسخ آزمون نوبت اول پیام‌های آسمانی - 6 دی ماه - هر سه پایه]2986 kB
دانلود این فایل (arabi_g789_961005.pdf)دریافت[سئوالات و پاسخ آزمون نوبت اول زبان عربی - 5 دی ماه - هر سه پایه]487 kB
دانلود این فایل (quran__g789_961004.pdf)دریافت[سئوالات و پاسخ آزمون نوبت اول آموزش قرآن - 4 دی ماه - هر سه پایه]427 kB
دانلود این فایل (english_g789_961002.pdf)دریافت[سئوالات و پاسخ آزمون نوبت اول زبان انگلیسی- 2 دی ماه - هر سه پایه]1691 kB
بازگشت به بالا