کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالپاسخ آزمون‌هاسال تحصیلی 96-95

پاسخ آزمون‌ها سال تحصیلی 96-95

دانش آموزان عزیز شما می‌توانید پاسخ آزمون‌هایی که در طول سال تحصیلی برگزار می‌شود را از ادامه مطالب دریافت نمایید.

تذکر در ادامه سال تحصیلی از منوی بالا > امکانات پرتال > پاسخ آزمون‌ها می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید.

پیوست ها:
دانلود این فایل (olom_g789_960313.pdf)دریافت[دریافت سوالات و پاسخ آزمون علوم تجربی نوبت دوم - 13 خرداد - (هر سه پایه)]865 kB
دانلود این فایل (arabi_g9_960309.pdf)دریافت[دریافت سوالات و پاسخ آزمون عربی نوبت دوم - 09 خرداد - (نهم)]305 kB
دانلود این فایل (riazi_g789_960306.pdf)دریافت[دریافت سوالات و پاسخ آزمون ریاضی نوبت دوم - 02 خرداد - (هر سه پایه)]1341 kB
دانلود این فایل (dini_g789_960302.pdf)دریافت[دریافت سوالات آزمون پیام‌های آسمانی نوبت دوم - 02 خرداد - (هر سه پایه)]1923 kB
دانلود این فایل (science_g78_960227.pdf)دریافت[دریافت سوالات آزمون ساینس نوبت دوم - 27 اردیبهشت - (هفتم و هشتم)]133 kB
دانلود این فایل (physic_g78_960227.pdf)دریافت[دریافت سوالات آزمون فیزیک نوبت دوم - 27 اردیبهشت - (هفتم و هشتم)]385 kB
دانلود این فایل (farsi_g789_960226.pdf)دریافت[دریافت سوالات آزمون ادبیات فارسی نوبت دوم - 26 اردیبهشت - (هر سه پایه)]218 kB
دانلود این فایل (zist_g78_960223_2series.pdf)دریافت[دریافت سوالات آزمون زیست نوبت دوم - دو سری - 23 اردیبهشت - (هفتم و هشتم)]233 kB
دانلود این فایل (jabr_g789_960220.pdf)دریافت[دریافت سوالات آزمون جبر نوبت دوم - 20 اردیبهشت - (هر سه پایه)]224 kB
دانلود این فایل (karofanavari_g789_960216.pdf)دریافت[دریافت سوالات آزمون کاروفناوری نوبت دوم - 16 اردیبهشت - (هر سه پایه)]182 kB
دانلود این فایل (chimi_g789_960217.pdf)دریافت[دریافت سوالات آزمون شیمی نوبت دوم - چهارشنبه 17 اردیبهشت - (هر سه پایه)]362 kB
دانلود این فایل (jabr_960217.pdf)دریافت[دریافت سئوال و پاسخ آزمون کلاسی جبر - یک شنبه 17 اردیبهشت (پایه هشتم)]375 kB
دانلود این فایل (payam_g789_960129.pdf)دریافت[دریافت سوالات آزمون پیام‌های آسمانی میان نوبت دوم - چهارشنبه 30 فروردین - (هر سه پایه)]552 kB
دانلود این فایل (english_g789_960130.zip)دریافت[دریافت سوالات آزمون زبان انگلیسی و ساینس میان نوبت دوم - چهارشنبه 30 فروردین - (هر سه پایه)]669 kB
دانلود این فایل (olom_g789_960126.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون علوم تجربی میان نوبت دوم - شنبه 26 فروردین - (هر سه پایه)]585 kB
دانلود این فایل (arabi_g789_960123.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون عربی میان نوبت دوم - چهارشنبه 23 فروردین - (هر سه پایه)]575 kB
دانلود این فایل (riazi_g789_960120.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون ریاضی میان نوبت دوم - یک‌شنبه 20 فروردین - (هر سه پایه)]726 kB
دانلود این فایل (physic_g789_951221.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون شیمی میان نوبت دوم - شنبه 21 اسفند - (هر سه پایه)]807 kB
دانلود این فایل (chimi_g789_951218.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون شیمی میان نوبت دوم - چهارشنبه 18 اسفند - (هر سه پایه)]756 kB
دانلود این فایل (hendesh_g789_951217.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون هندسه میان نوبت دوم - سه‌شنبه 17 اسفند - (هر سه پایه)]542 kB
دانلود این فایل (jabr_g789_951215.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون جبر میان نوبت دوم - یکشنبه 15 اسفندماه - (هر سه پایه)]459 kB
دانلود این فایل (azmon_951123_g789.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون جامع شماره چهار (دروس رسمی و تخصصی) - بهمن ماه (سه پایه)]1166 kB
دانلود این فایل (adabiat_951026_g789.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون ادبیات فارسی ترم اول - شنبه 25 دیماه - (هر سه پایه)]5356 kB
دانلود این فایل (physics_951025_g7.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون فیزیک ترم اول - شنبه 25دیماه - (هفتم)]339 kB
دانلود این فایل (science_951022_g78.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون ساینس ترم اول - چهارشنبه 22 دیماه - (هفتم و هشتم)]83 kB
دانلود این فایل (english_951022_g789.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون انگلیسی ترم اول - چهارشنبه 22 دیماه - (هر سه پایه)]1251 kB
دانلود این فایل (quran_951020_g789.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون قرآن ترم اول - یکشنبه 18 دیماه - (هر سه پایه)]242 kB
دانلود این فایل (riazi_951018_g789.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون ریاضی ترم اول - شنبه 18 دیماه - (هر سه پایه)]1095 kB
دانلود این فایل (arabi_951015_g789.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون عربی ترم اول - چهارشنبه 15 دیماه - (هر سه پایه)]513 kB
دانلود این فایل (defaee_951014_g9.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون آمادگی دفاعی ترم اول - سه شنبه 14 دیماه - (نهم)]189 kB
دانلود این فایل (tafakor_951014_g78.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون تفکرو سبک زندگی ترم اول - سه شنبه 14 دیماه - (هفتم و هشتم)]161 kB
دانلود این فایل (emla_951012_g789.pdf)دریافت[دریافت متن املای ترم اول - یکشنبه 12 دیماه - (هر سه پایه)]193 kB
دانلود این فایل (olom_951011_g789.pdf)دریافت[دریافت سوال و پاسخ آزمون علوم تجربی ترم اول - شنبه 11 دیماه - (هر سه پایه)]885 kB
دانلود این فایل (kar_951007_g789.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون کار و فناوری ترم اول - چهارشنبه 8 دیماه - (هر سه پایه)]595 kB
دانلود این فایل (ejtemaee_951006_g789.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون مطالعات اجتماعی ترم اول - دو شنبه 6 دیماه - (هر سه پایه)]920 kB
دانلود این فایل (dini_951004_g789_s.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون پیام های آسمانی ترم اول - شنبه 4 دیماه - به روز شده (هر سه پایه)]880 kB
دانلود این فایل (zist_950930_g789.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون زیست ترم اول - یک شنبه و سه شنبه 28 و 30 آذرماه (هر سه پایه)]719 kB
دانلود این فایل (jabr_950928_g789.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون جبر ترم اول - چهار شنبه 24 و یکشنبه 28 آذرماه (هر سه پایه)]555 kB
دانلود این فایل (chimi_950930_g789.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون شیمی ترم اول - سه شنبه 23 و 30 آذرماه (هر سه پایه)]579 kB
دانلود این فایل (hendese_950921_g789.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون هندسه ترم اول - یک شنبه 21 و سه شنبه 23 آذرماه (هر سه پایه)]500 kB
دانلود این فایل (azmon_jame3_950902_g789.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون جامع شماره سه (دروس رسمی) - سه شنبه 2 آذرماه (سه پایه)]985 kB
دانلود این فایل (azmon_950822_g789_omomi.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون جامع شماره سه (دروس تخصصی) - شنبه 22 آبانماه (سه پایه)]1447 kB
دانلود این فایل (950526_g789.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون جامع شماره دو تابستان - سه شنبه 26 مردادماه (سه پایه)]1865 kB
دانلود این فایل (950421_g789.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون جامع شماره یک تابستان - یک شنبه 20 تیرماه (سه پایه)]1856 kB
بازگشت به بالا