کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمچهارشنبه 20 دی ماه 96
 

چهارشنبه 20 دی ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

 

موارد تدریس شده:

ریاضی : تصحیح برگه های آزمون ترم 1 و اعلام نمرات

شیمی : مرور مباحث تدریس شده 

پیامهای آسمانی : تدریس  6 کتاب چشم اندیشه - پخش فیلم آموزشی

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : --------

شیمی : --------

پیامهای آسمانی : --------

 

 مهر

 

موارد تدریس شده:

ریاضی : تصحیح برگه های آزمون ترم 1 و اعلام نمرات

شیمی : مرور مباحث تدریس شده 

پیامهای آسمانی : تدریس  6 کتاب چشم اندیشه - پخش فیلم آموزشی

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : --------

شیمی : --------

پیامهای آسمانی : --------


 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

ریاضی : تصحیح برگه های آزمون ترم 1 و اعلام نمرات

شیمی : مرور مباحث تدریس شده 

پیامهای آسمانی : تدریس  6 کتاب چشم اندیشه - پخش فیلم آموزشی

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : --------

شیمی : --------

پیامهای آسمانی : --------


 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا