کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمیکشنبه 17 دی ماه 96
 

یکشنبه 17 دی ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی : بررسی و رفع اشکال آزمونهای انتهای جزوه ریاضی 

ادبیات فارسی : تمرین حفظ شعر و حکایت - اعلام نمرات مستمر دانش آموزان

فرهنگ و هنر : طراحی : تحویل جزوه طراحی و توضیح روش کار کلاس /  خوشنویسی : تحویل جزوه خوشنویسی و توضیح روش کار کلاس

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : ----------

ادبیات فارسی : ----------

فرهنگ و هنر : طراحی : ----------  /  خوشنویسی : ----------

 

 مهر  

موارد تدریس شده:

ریاضی : بررسی و رفع اشکال آزمونهای انتهای جزوه ریاضی 

ادبیات فارسی : تمرین حفظ شعر و حکایت - اعلام نمرات مستمر دانش آموزان

فرهنگ و هنر : طراحی : تحویل جزوه طراحی و توضیح روش کار کلاس /  خوشنویسی : تحویل جزوه خوشنویسی و توضیح روش کار کلاس

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : ----------

ادبیات فارسی : ----------

فرهنگ و هنر : طراحی : ----------  /  خوشنویسی : ----------


 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

ریاضی : بررسی و رفع اشکال آزمونهای انتهای جزوه ریاضی 

ادبیات فارسی : تمرین حفظ شعر و حکایت - اعلام نمرات مستمر دانش آموزان

فرهنگ و هنر : طراحی : تحویل جزوه طراحی و توضیح روش کار کلاس /  خوشنویسی : تحویل جزوه خوشنویسی و توضیح روش کار کلاس

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : ----------

ادبیات فارسی : ----------

فرهنگ و هنر : طراحی : ----------  /  خوشنویسی : ----------


 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا