کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمشنبه 16 دی ماه 96
 

شنبه 16 دی ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 

زبان انگلیسی :

سطح A :  مرور دروس 1 تا 4  کتاب درسی - تدریس درس 5 کتاب درسی

سطح B : تدریس درس 5 کتاب درسی

سطح C :  تدریس 3 صفحه از بانک لغات کتاب English File 

سطح D : تدریس درس 4A کتاب English File ، صفحات 34، 35 و 36  

هندسه : مرور مباحث تدریس شده ترم 1 

زیست : مرور فصل سفر غذا تا ابتدای معده 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

زبان انگلیسی :

سطح A : پاسخ به سوالات درس 5 کتاب کار

سطح B : پاسخ به سوالات درس 5 کتاب کار

سطح C : پاسخ به تمرینهای بانک لغات کتاب English File 

سطح D : انجام فعالیت های درس 4A کتاب workbook بطور کامل - مطالعه لغات درس جدید

هندسه : --------

زیست :  --------

 

 

 مهر  

موارد تدریس شده:

 

زبان انگلیسی :

سطح A :  مرور دروس 1 تا 4  کتاب درسی - تدریس درس 5 کتاب درسی

سطح B : تدریس درس 5 کتاب درسی

سطح C :  تدریس 3 صفحه از بانک لغات کتاب English File 

سطح D : تدریس درس 4A کتاب English File ، صفحات 34، 35 و 36  

هندسه : مرور مباحث تدریس شده ترم 1 

زیست : مرور فصل سفر غذا تا ابتدای معده 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

زبان انگلیسی :

سطح A : پاسخ به سوالات درس 5 کتاب کار

سطح B : پاسخ به سوالات درس 5 کتاب کار

سطح C : پاسخ به تمرینهای بانک لغات کتاب English File 

سطح D : انجام فعالیت های درس 4A کتاب workbook بطور کامل - مطالعه لغات درس جدید

هندسه : --------

زیست :  --------

 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

 

زبان انگلیسی :

سطح A :  مرور دروس 1 تا 4  کتاب درسی - تدریس درس 5 کتاب درسی

سطح B : تدریس درس 5 کتاب درسی

سطح C :  تدریس 3 صفحه از بانک لغات کتاب English File 

سطح D : تدریس درس 4A کتاب English File ، صفحات 34، 35 و 36  

هندسه : مرور مباحث تدریس شده ترم 1 

زیست : مرور فصل سفر غذا تا ابتدای معده 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

زبان انگلیسی :

سطح A : پاسخ به سوالات درس 5 کتاب کار

سطح B : پاسخ به سوالات درس 5 کتاب کار

سطح C : پاسخ به تمرینهای بانک لغات کتاب English File 

سطح D : انجام فعالیت های درس 4A کتاب workbook بطور کامل - مطالعه لغات درس جدید

هندسه : --------

زیست :  --------

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا