کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمچهارشنبه 13 دی ماه 96
 

چهارشنبه 13 دی ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

 

موارد تدریس شده:

ریاضی : پاسخ و رفع اشکال به سوالات جزوه، صفحات 44 تا 48 

عربی : مرور دروس 1 تا 3 

نگارش : تدریس درس بازنویسی و توصیف

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : پاسخ به سوالات آزمونهای 3 تا 10 انتهای جزوه

عربی : --------

نگارش : انجام صفحات 31 تا 36 کتاب درسی - نوشتن یک انشا با موضوع "به مرور زمان"

 

 مهر

 

موارد تدریس شده:

ریاضی : پاسخ و رفع اشکال به سوالات جزوه، صفحات 44 تا 48 

عربی : مرور دروس 1 تا 3 

نگارش : تدریس درس بازنویسی و توصیف

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : پاسخ به سوالات آزمونهای 3 تا 10 انتهای جزوه

عربی : --------

نگارش : انجام صفحات 31 تا 36 کتاب درسی - نوشتن یک انشا با موضوع "به مرور زمان"

 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

ریاضی : پاسخ و رفع اشکال به سوالات جزوه، صفحات 44 تا 48 

عربی : مرور دروس 1 تا 3 

نگارش : تدریس درس بازنویسی و توصیف

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : پاسخ به سوالات آزمونهای 3 تا 10 انتهای جزوه

عربی : --------

نگارش : انجام صفحات 31 تا 36 کتاب درسی - نوشتن یک انشا با موضوع "به مرور زمان"

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا