کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمسه شنبه 12 دی ماه 96
 

سه شنبه 12 دی ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

مطالعات اجتماعی : بررسی نمونه سوالات امتحانی

ادبیات فارسی : پرسش شعر و حکایت

عربی : مرور دروس 1 - 2 و 3  - تحویل برگه های امتحانی ترم 1 

 

 تکلیف ارائه شده:

مطالعات اجتماعی : ----------

ادبیات فارسی : ----------

عربی : امضای برگه آزمون ترم 1 

کاروفناری : ----------

 

 مهر

موارد تدریس شده:

مطالعات اجتماعی : بررسی نمونه سوالات امتحانی

ادبیات فارسی : پرسش شعر و حکایت

عربی : مرور دروس 1 - 2 و 3  - تحویل برگه های امتحانی ترم 1 

 

 تکلیف ارائه شده:

مطالعات اجتماعی : ----------

ادبیات فارسی : ----------

عربی : امضای برگه آزمون ترم 1 

کاروفناری : ----------


 

 سپهر

موارد تدریس شده:

مطالعات اجتماعی : بررسی نمونه سوالات امتحانی

ادبیات فارسی : پرسش شعر و حکایت

عربی : مرور دروس 1 - 2 و 3  - تحویل برگه های امتحانی ترم 1 

 

 تکلیف ارائه شده:

مطالعات اجتماعی : ----------

ادبیات فارسی : ----------

عربی : امضای برگه آزمون ترم 1 

کاروفناری : ----------


 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا