کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمدوشنبه 11 دی ماه 96
 

دوشنبه 11 دی ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

فیزیک : حل و رفع اشکال سوالات آزمون میان ترم 

علوم تجربی : تصحیح برگه های امتحانی ترم 1 

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای فرد کتاب مبتکران تا سوال 160

مهارتهای زندگی : ارئه پلی کپی نمونه سوالات امتحان ترم 1 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : بازدید دفاتر فیزیک دانش آموزان بطور کامل

علوم تجربی : ----------

حل تمرین ریاضی : ----------

مهارتهای زندگی : ----------

 

 مهر  

موارد تدریس شده:

فیزیک : حل و رفع اشکال سوالات آزمون میان ترم 

علوم تجربی : تصحیح برگه های امتحانی ترم 1 

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای فرد کتاب مبتکران تا سوال 160

مهارتهای زندگی : ارئه پلی کپی نمونه سوالات امتحان ترم 1 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : بازدید دفاتر فیزیک دانش آموزان بطور کامل

علوم تجربی : ----------

حل تمرین ریاضی : ----------

مهارتهای زندگی : ----------


 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

فیزیک : حل و رفع اشکال سوالات آزمون میان ترم 

علوم تجربی : تصحیح برگه های امتحانی ترم 1 

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای فرد کتاب مبتکران تا سوال 160

مهارتهای زندگی : ارئه پلی کپی نمونه سوالات امتحان ترم 1 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : بازدید دفاتر فیزیک دانش آموزان بطور کامل

علوم تجربی : ----------

حل تمرین ریاضی : ----------

مهارتهای زندگی : ----------


 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا