کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمیکشنبه 10 دی ماه 96
 

یکشنبه 10 دی ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی :  پاسخ و رفع اشکال سوالات کتاب درسی تا صفحه 67 و جزوه تا صفحه 14 - تحویل برگه های آزمون کلاسی جلسه گذشته

جبر : بررسی و رفع اشکال سوال 22 صفحه 59 کتاب مبتکران

قرآن : تدریس و پاسخ به فعالیتهای کتاب قرآن تا انتهای درس 5   

 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : اسخ به سوالات پلی کپی آزمونهای دی ماه ، صفحه 43 ، شماره 1 و 2   

جبر : ----------

قرآن :  ----------

 

 

 مهر  

موارد تدریس شده:

ریاضی :  پاسخ و رفع اشکال سوالات کتاب درسی تا صفحه 67 و جزوه تا صفحه 14 - تحویل برگه های آزمون کلاسی جلسه گذشته

جبر : بررسی و رفع اشکال سوال 22 صفحه 59 کتاب مبتکران

قرآن : تدریس و پاسخ به فعالیتهای کتاب قرآن تا انتهای درس 5   

 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : اسخ به سوالات پلی کپی آزمونهای دی ماه ، صفحه 43 ، شماره 1 و 2 

جبر : ----------

قرآن :  ----------

 


 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

ریاضی :  پاسخ و رفع اشکال سوالات کتاب درسی تا صفحه 67 و جزوه تا صفحه 14 - تحویل برگه های آزمون کلاسی جلسه گذشته

جبر : بررسی و رفع اشکال سوال 22 صفحه 59 کتاب مبتکران

قرآن : تدریس و پاسخ به فعالیتهای کتاب قرآن تا انتهای درس 5   

 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : پاسخ به سوالات پلی کپی آزمونهای دی ماه ، صفحه 43 ، شماره 1 و 2  

جبر : ----------

قرآن :  ----------

 


 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا