کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

شنبه 9 دی ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

هندسه : حل کامل سوالات ریاضی کارآزمون شماره 3 مرآت

زیست : تدریس صفحات 1 ، 2 و 3 جزوه زیست

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام آزمایش های ویژگی های فیزیکی آب  /  --------

 

 تکلیف ارائه شده:

هندسه : --------

زیست : --------

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 مهر  

موارد تدریس شده:

هندسه : حل کامل سوالات ریاضی کارآزمون شماره 3 مرآت

زیست : تدریس صفحات 1 ، 2 و 3 جزوه زیست

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام آزمایش های ویژگی های فیزیکی آب  /  --------

 

 تکلیف ارائه شده:

هندسه : --------

زیست : --------

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

هندسه : حل کامل سوالات ریاضی کارآزمون شماره 3 مرآت

زیست : تدریس صفحات 1 ، 2 و 3 جزوه زیست

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام آزمایش های ویژگی های فیزیکی آب  /  --------

 

 تکلیف ارائه شده:

هندسه : --------

زیست : --------

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا