کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمدوشنبه 13 آذر ماه 96
 

دوشنبه 13 آذر ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

فیزیک : حل و رفع اشکال کامل سوالات تشریحی فصل 2  

علوم تجربی : تدریس فصل 5

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای فرد کتاب مبتکران تا سوال 131 

مهارتهای زندگی : تدریس درس داستان خوان

 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : پاسخ به سوالات تستی فصل 2 ، سوالات 281 تا 298

علوم تجربی : انجام پلی کپی ارائه شده

حل تمرین ریاضی : پاسخ به تستهای فرد کتاب مبتکران از سوال 133 تا سوال 153 

مهارتهای زندگی : ----------

 

 مهر  

موارد تدریس شده:

فیزیک : حل و رفع اشکال کامل سوالات تشریحی فصل 2  

علوم تجربی : تدریس فصل 5

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای فرد کتاب مبتکران تا سوال 131 

مهارتهای زندگی : تدریس درس داستان خوان

 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : پاسخ به سوالات تستی فصل 2 ، سوالات 281 تا 298

علوم تجربی : انجام پلی کپی ارائه شده

حل تمرین ریاضی : پاسخ به تستهای فرد کتاب مبتکران از سوال 133 تا سوال 153 

مهارتهای زندگی : ----------


 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

فیزیک : حل و رفع اشکال کامل سوالات تشریحی فصل 2  

علوم تجربی : تدریس فصل 5

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای فرد کتاب مبتکران تا سوال 131 

مهارتهای زندگی : تدریس درس داستان خوان

 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : پاسخ به سوالات تستی فصل 2 ، سوالات 281 تا 298

علوم تجربی : انجام پلی کپی ارائه شده

حل تمرین ریاضی : پاسخ به تستهای فرد کتاب مبتکران از سوال 133 تا سوال 153 

مهارتهای زندگی : ----------


 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا