کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمچهارشنبه 1 آذر ماه 96
 

چهارشنبه 1 آذر ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی : بررسی تکالیف دانش آموزان -  حل و رفع اشکال مسایل فصل 4 کتاب درسی - برگزاری آزمون کلاسی از مبحث جبر و معادله

عربی : پرسش کلاسی از فصل 1 و 2

شیمی : برگزاری آزمون کلاسی از مبحث ساختار اتم

نگارش : نوشتن انشاء با موضوعات مختلف

پیامهای آسمانی : بررسی و پاسخ به سوالات کتاب چشم اندیشه تا صفحه 25 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : حل مسایل صفحات 9 ، 10 و 11 جزوه 

عربی : پاسخ به تمارین دروس 2 و 3 کتاب خیلی سبز - سه شنبه هفته آینده ، آزمون از فصول 1 ، 2 و 3 

شیمی : --------

نگارش : نوشتن یک انشاء با موضوع "سر بار بودن"

پیامهای آسمانی : --------

 

 مهر

موارد تدریس شده:

ریاضی : بررسی تکالیف دانش آموزان -  حل و رفع اشکال مسایل فصل 4 کتاب درسی - برگزاری آزمون کلاسی از مبحث جبر و معادله

عربی : پرسش کلاسی از فصل 1 و 2

شیمی : برگزاری آزمون کلاسی از مبحث ساختار اتم

نگارش : نوشتن انشاء با موضوعات مختلف

پیامهای آسمانی : بررسی و پاسخ به سوالات کتاب چشم اندیشه تا صفحه 25 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : حل مسایل صفحات 9 ، 10 و 11 جزوه 

عربی : پاسخ به تمارین دروس 2 و 3 کتاب خیلی سبز - سه شنبه هفته آینده ، آزمون از فصول 1 ، 2 و 3 

شیمی : --------

نگارش : نوشتن یک انشاء با موضوع "سر بار بودن"

پیامهای آسمانی : --------


 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

ریاضی : بررسی تکالیف دانش آموزان -  حل و رفع اشکال مسایل فصل 4 کتاب درسی - برگزاری آزمون کلاسی از مبحث جبر و معادله

عربی : پرسش کلاسی از فصل 1 و 2

شیمی : برگزاری آزمون کلاسی از مبحث ساختار اتم

نگارش : نوشتن انشاء با موضوعات مختلف

پیامهای آسمانی : بررسی و پاسخ به سوالات کتاب چشم اندیشه تا صفحه 25 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : حل مسایل صفحات 9 ، 10 و 11 جزوه 

عربی : پاسخ به تمارین دروس 2 و 3 کتاب خیلی سبز - سه شنبه هفته آینده ، آزمون از فصول 1 ، 2 و 3 

شیمی : --------

نگارش : نوشتن یک انشاء با موضوع "سر بار بودن"

پیامهای آسمانی : --------


 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا