کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمدوشنبه 22 آبان ماه 96
 

دوشنبه 22 آبان ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

فیزیک : بررسی و رفع اشکال مسایل تشریحی فصل 2 ، سوالات 1 تا 6  

علوم تجربی : تدریس و انجام فعالیتهای فصل 3 کتاب درسی ، مبحث ساختار اتم و نماد شیمیایی آنها

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای فرد صفحه 219 کتاب مبتکران

مهارتهای زندگی : تدریس کتاب درسی تا صفحه 30

 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : ---------------

علوم تجربی : ---------------

حل تمرین ریاضی : پاسخ به تستهای فرد کتاب مبتکران تا سوال 119

مهارتهای زندگی : ---------------

 

 مهر  موارد تدریس شده:

فیزیک : بررسی و رفع اشکال مسایل تشریحی فصل 2 ، سوالات 1 تا 6  

علوم تجربی : تدریس و انجام فعالیتهای فصل 3 کتاب درسی ، مبحث ساختار اتم و نماد شیمیایی آنها

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای فرد صفحه 219 کتاب مبتکران

مهارتهای زندگی : تدریس کتاب درسی تا صفحه 30

 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : ---------------

علوم تجربی : ---------------

حل تمرین ریاضی : پاسخ به تستهای فرد کتاب مبتکران تا سوال 119

مهارتهای زندگی : ---------------

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

فیزیک : بررسی و رفع اشکال مسایل تشریحی فصل 2 ، سوالات 1 تا 6  

علوم تجربی : تدریس و انجام فعالیتهای فصل 3 کتاب درسی ، مبحث ساختار اتم و نماد شیمیایی آنها

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای فرد صفحه 219 کتاب مبتکران

مهارتهای زندگی : تدریس کتاب درسی تا صفحه 30

 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : ---------------

علوم تجربی : ---------------

حل تمرین ریاضی : پاسخ به تستهای فرد کتاب مبتکران تا سوال 119

مهارتهای زندگی : ---------------

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا