کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمچهارشنبه 17 آبان ماه 96
 

چهارشنبه 17 آبان ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی : حل و رفع اشکال کتاب ریاضی تا صفحه 38 

عربی : تدریس ادامه درس 2 ، مبحث کلمات پرسشی

شیمی : تدریس ابتدای فصل 2 ، پرسش کلاسی از مباحث فصل 1 

نگارش : کلاس رفع اشکال هندسه برای آزمون هفتگی شماره 6 برگزار شد .

پیامهای آسمانی : تدرس درس 3 کتاب چشم اندیشه

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : تکمیل مسایل صفحه 39 کتاب در دفتر

عربی : پاسخ به سوالات بخش اول و دوم درس 2 کتاب خیلی سبز ( صفحات 28 تا 43 )

شیمی : تحقیق در مورد ترموستات

نگارش : --------

پیامهای آسمانی : --------

 

 مهر  موارد تدریس شده:

ریاضی : حل و رفع اشکال کتاب ریاضی تا صفحه 38 

عربی : تدریس ادامه درس 2 ، مبحث کلمات پرسشی

شیمی : تدریس ابتدای فصل 2 ، پرسش کلاسی از مباحث فصل 1 

نگارش : کلاس رفع اشکال هندسه برای آزمون هفتگی شماره 6 برگزار شد .

پیامهای آسمانی : تدرس درس 3 کتاب چشم اندیشه

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : تکمیل مسایل صفحه 39 کتاب در دفتر

عربی : پاسخ به سوالات بخش اول و دوم درس 2 کتاب خیلی سبز ( صفحات 28 تا 43 )

شیمی : تحقیق در مورد ترموستات

نگارش : --------

پیامهای آسمانی : --------

 سپهر  موارد تدریس شده:

 

ریاضی : حل و رفع اشکال کتاب ریاضی تا صفحه 38 

عربی : تدریس ادامه درس 2 ، مبحث کلمات پرسشی

شیمی : تدریس ابتدای فصل 2 ، پرسش کلاسی از مباحث فصل 1 

نگارش : کلاس رفع اشکال هندسه برای آزمون هفتگی شماره 6 برگزار شد .

پیامهای آسمانی : تدرس درس 3 کتاب چشم اندیشه

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : تکمیل مسایل صفحه 39 کتاب در دفتر

عربی : پاسخ به سوالات بخش اول و دوم درس 2 کتاب خیلی سبز ( صفحات 28 تا 43 )

شیمی : تحقیق در مورد ترموستات

نگارش : --------

پیامهای آسمانی : --------

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا