کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمدوشنبه 15 آبان ماه 96
 

دوشنبه 15 آبان ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

فیزیک : تدریس فصل 2 تا ابتدای مبحث نیروی ارشمیدس

علوم تجربی : بررسی و پاسخ به سوالات پلی کپی آزمونهای مرآت

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای فرد صفحات 227 تا 232 کتاب مبتکران

مهارتهای زندگی : تدریس ادامه مبحث ابعاد اصلی شخصیتی

 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : پاسخ به سوالات تشریحی فصل 2 ، سوالات 1 تا 6

علوم تجربی : ---------------

حل تمرین ریاضی : پاسخ به تستهای فرد صفحات 227 تا 232 کتاب مبتکران

مهارتهای زندگی : نوشتن اهداف و دورنمای ذهنی خود در مورد آینده

 

 مهر  موارد تدریس شده:

فیزیک : تدریس فصل 2 تا ابتدای مبحث نیروی ارشمیدس

علوم تجربی : بررسی و پاسخ به سوالات پلی کپی آزمونهای مرآت

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای فرد صفحات 227 تا 232 کتاب مبتکران

مهارتهای زندگی : تدریس ادامه مبحث ابعاد اصلی شخصیتی

 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : پاسخ به سوالات تشریحی فصل 2 ، سوالات 1 تا 6

علوم تجربی : ---------------

حل تمرین ریاضی : پاسخ به تستهای فرد صفحات 227 تا 232 کتاب مبتکران

مهارتهای زندگی : نوشتن اهداف و دورنمای ذهنی خود در مورد آینده

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

فیزیک : تدریس فصل 2 تا ابتدای مبحث نیروی ارشمیدس

علوم تجربی : بررسی و پاسخ به سوالات پلی کپی آزمونهای مرآت

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای فرد صفحات 227 تا 232 کتاب مبتکران

مهارتهای زندگی : تدریس ادامه مبحث ابعاد اصلی شخصیتی


 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : پاسخ به سوالات تشریحی فصل 2 ، سوالات 1 تا 6

علوم تجربی : ---------------

حل تمرین ریاضی : پاسخ به تستهای فرد صفحات 227 تا 232 کتاب مبتکران

مهارتهای زندگی : نوشتن اهداف و دورنمای ذهنی خود در مورد آینده

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا