کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمیکشنبه 14 آبان ماه 96
 

یکشنبه 14 آبان ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی : تدریس مبحث معادله ، رفع اشکال صفحات 7 و 8 جزوه تا سوال 6 ،  حل و رفع اشکال کتاب درسی تا انتهای صفحه 38

جبر : بررسی تکالیف و تدریس مبحث معادله

ادبیات فارسی : بررسی و رفع اشکال بخش ادبیاتِ کتاب کارآزمون شماره 1 مرآت تا صفحه 35

قرآن : تدریس کتاب قرآن تا صفحه 28

فرهنگ و هنر : طراحی : انجام تمرین صفحه 17 جزوه /  خوشنویسی : تدریس صفحه 11 جزوه و رونویسی آن

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : حل سوالات صفحه 39 کتاب در دفتر

جبر : حل مسایل کتاب مبتکران صفحات 56 و 57 سوالات 1 تا 6  

ادبیات فارسی : مطالعه بخش ادبیاتِ کتاب کارآزمون شماره 1 مرآت

قرآن : مطالعه صفحات 1 تا 25 کتاب برای آزمون هفتگی شماره 6 

فرهنگ و هنر : طراحی : تکمیل تمرین صفحه 17 جزوه  /  خوشنویسی : تکمیل صفحه 11 جزوه

 

 مهر  موارد تدریس شده:

ریاضی : تدریس مبحث معادله ، رفع اشکال صفحات 7 و 8 جزوه تا سوال 6 ،  حل و رفع اشکال کتاب درسی تا انتهای صفحه 38

جبر : بررسی تکالیف و تدریس مبحث معادله

ادبیات فارسی : بررسی و رفع اشکال بخش ادبیاتِ کتاب کارآزمون شماره 1 مرآت تا صفحه 35

قرآن : تدریس کتاب قرآن تا صفحه 28

فرهنگ و هنر : طراحی : انجام تمرین صفحه 17 جزوه /  خوشنویسی : تدریس صفحه 11 جزوه و رونویسی آن

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : حل سوالات صفحه 39 کتاب در دفتر

جبر : حل مسایل کتاب مبتکران صفحات 56 و 57 سوالات 1 تا 6  

ادبیات فارسی : مطالعه بخش ادبیاتِ کتاب کارآزمون شماره 1 مرآت

قرآن : مطالعه صفحات 1 تا 25 کتاب برای آزمون هفتگی شماره 6 

فرهنگ و هنر : طراحی : تکمیل تمرین صفحه 17 جزوه  /  خوشنویسی : تکمیل صفحه 11 جزوه


 

 سپهر  موارد تدریس شده:

 

ریاضی : تدریس مبحث معادله ، رفع اشکال صفحات 7 و 8 جزوه تا سوال 6 ،  حل و رفع اشکال کتاب درسی تا انتهای صفحه 38

جبر : بررسی تکالیف و تدریس مبحث معادله

ادبیات فارسی : بررسی و رفع اشکال بخش ادبیاتِ کتاب کارآزمون شماره 1 مرآت تا صفحه 35

قرآن : تدریس کتاب قرآن تا صفحه 28

فرهنگ و هنر : طراحی : انجام تمرین صفحه 17 جزوه /  خوشنویسی : تدریس صفحه 11 جزوه و رونویسی آن


 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : حل سوالات صفحه 39 کتاب در دفتر

جبر : حل مسایل کتاب مبتکران صفحات 56 و 57 سوالات 1 تا 6  

ادبیات فارسی : مطالعه بخش ادبیاتِ کتاب کارآزمون شماره 1 مرآت

قرآن : مطالعه صفحات 1 تا 25 کتاب برای آزمون هفتگی شماره 6 

فرهنگ و هنر : طراحی : تکمیل تمرین صفحه 17 جزوه  /  خوشنویسی : تکمیل صفحه 11 جزوه


 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا