کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

20 دی ماه 96

نام کلاسشرح تکلیف یا موارد تدریس شده ماه

موارد تدریس شده:

جبر : تدریس فصل 2 تا سر اتحاد ها .

عربی : رفع اشکال دانش آموزان و ارائه جزوه .

نگارش : تدریس درس دوم .

 تکلیف ارائه شده:

 جبر : مطالعه فصل 4 

عربی : مطالعه درس های قبل .

نگارش : انجام صفحه 16 با موضوع طبیعت و صفحه 17 با موضوع زندگی و  صفحه 18  و  19  و 20  و  21 .

 مهر موارد تدریس شده:

جبر : تدریس فصل 2 تا سر اتحاد ها .

عربی : رفع اشکال دانش آموزان و ارائه جزوه .

نگارش : تدریس درس دوم .

 تکلیف ارائه شده:

جبر : مطالعه فصل 4 

عربی : مطالعه درس های قبل .

نگارش : انجام صفحه 16 با موضوع طبیعت و صفحه 17 با موضوع زندگی و  صفحه 18  و  19  و 20  و  21 .

 سپهر موارد تدریس شده:

جبر : تدریس فصل 2 تا سر اتحاد ها .

عربی : رفع اشکال دانش آموزان و ارائه جزوه .

نگارش : تدریس درس دوم .

 تکلیف ارائه شده 

جبر : مطالعه فصل 4 

عربی : مطالعه درس های قبل .

نگارش : انجام صفحه 16 با موضوع طبیعت و صفحه 17 با موضوع زندگی و  صفحه 18  و  19  و 20  و  21 .

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا