کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

شنبه 16 دی

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

عربی : فرصت مطالعاتی و ارایه برگه های امتحانی

فیزیک : کامل کردن تدریس درس 2 و حل سوالات تستی

آزمون از درس ریاضی

 تکلیف ارائه شده:

فیزیک : حل سوالات 41 تا 95 به جز سوالات توان مصرفی و انرژی الکتریکی 

 مهر  موارد تدریس شده:

عربی : فرصت مطالعاتی و ارایه برگه های امتحانی

فیزیک : کامل کردن تدریس درس 2 و حل سوالات تستی

آزمون از درس ریاضی

 تکلیف ارائه شده:

 فیزیک : حل سوالات 41 تا 95 به جز سوالات توان مصرفی و انرژی الکتریکی 

 سپهر  موارد تدریس شده:

عربی : فرصت مطالعاتی و ارایه برگه های امتحانی

فیزیک : کامل کردن تدریس درس 2 و حل سوالات تستی

آزمون از درس ریاضی

 تکلیف ارائه شده:

 فیزیک : حل سوالات 41 تا 95 به جز سوالات توان مصرفی و انرژی الکتریکی 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا