کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

13 دی 1396

نام کلاسشرح تکلیف یا موارد تدریس شده ماه

موارد تدریس شده:

 مطالعات اجتماعی : مرور درس های گذشته برای امتحان .

ریاضی : رفع اشکال دانش آموزان .

شیمی : تدریس ادامه درس 2 تا آخر صفحه 22 جزوه .

 تکلیف ارائه شده:

 مطالعات اجتماعی : مطالعه درس های گذشته .

ریاضی : مطالعه پلی کپی های داده شده .

شیمی : 20 سوال از متن درس اول با پاسخ در دفتر و حل کل سوال های درس 2 .

 مهر موارد تدریس شده:

 

مطالعات اجتماعی : مرور درس های گذشته برای امتحان .

ریاضی : رفع اشکال دانش آموزان .

شیمی : تدریس ادامه درس 2 تا آخر صفحه 22 جزوه

 تکلیف ارائه شده:

 

مطالعات اجتماعی : مطالعه درس های گذشته .

ریاضی : مطالعه پلی کپی های داده شده .

شیمی : 20 سوال از متن درس اول با پاسخ در دفتر و حل کل سوال های درس 2 .

 سپهر موارد تدریس شده:

 

مطالعات اجتماعی : مرور درس های گذشته برای امتحان .

ریاضی : رفع اشکال دانش آموزان .

شیمی : تدریس ادامه درس 2 تا آخر صفحه 22 جزوه

 تکلیف ارائه شده:

 

مطالعات اجتماعی : مطالعه درس های گذشته .

ریاضی : مطالعه پلی کپی های داده شده .

شیمی : 20 سوال از متن درس اول با پاسخ در دفتر و حل کل سوال های درس 2 .

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا