کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

سه شنبه 12 دی

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی : فرصت مطالعه برای آزمون و حل نمونه سوال امتحانی برای آزمون روز شنبه

آزمون از درس تفکر و سبک زندگی 

آزمایشگاه : انجام آزمایش مغناطیسی

کارگاه :  تدریس بخش اهم 

زیست : تدریس درس تنظیم هورمونی

 تکلیف ارائه شده:

 

 مهر  موارد تدریس شده:

ریاضی : فرصت مطالعه برای آزمون و حل نمونه سوال امتحانی برای آزمون روز شنبه

آزمون از درس تفکر و سبک زندگی 

آزمایشگاه : انجام آزمایش مغناطیسی

کارگاه :  تدریس بخش اهم 

زیست : تدریس درس تنظیم هورمونی

 تکلیف ارائه شده:

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

ریاضی : فرصت مطالعه برای آزمون و حل نمونه سوال امتحانی برای آزمون روز شنبه

آزمون از درس تفکر و سبک زندگی 

آزمایشگاه : انجام آزمایش مغناطیسی

کارگاه :  تدریس بخش اهم 

زیست : تدریس درس تنظیم هورمونی

 تکلیف ارائه شده:

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا