کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

دوشنبه 11 دی

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : فرصت مطالعاتی برای امتحان و دادن نمرات آزمون

حل تمرین : فرصت مطالعاتی برای آزمون

مهارت : تدریس بخش مهارت مدیریت خشم

مطالعات : مرور درس های 9 و 10 و 11

 تکلیف ارائه شده:

 

 مهر  موارد تدریس شده:

علوم تجربی : فرصت مطالعاتی برای امتحان و دادان نمرات آزمون

حل تمرین : فرصت مطالعاتی برای آزمون

مهارت : تدریس بخش مهارت مدیریت خشم

مطالعات : مرور درس های 9 و 10 و 11

 تکلیف ارائه شده:

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

علوم تجربی : فرصت مطالعاتی برای امتحان و دادان نمرات آزمون

حل تمرین : فرصت مطالعاتی برای آزمون

مهارت : تدریس بخش مهارت مدیریت خشم

مطالعات : مرور درس های 9 و 10 و 11

 تکلیف ارائه شده:

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا