کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

یکشنبه 10 دی 1396

 

 

  موارد تدریس شده:

 

ریاضی:فرصت مطالعاتی 

 فارسی : دوره امتحان املا.

 فرهنگ و هنر : تدریس صفحه 32

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی:مطالعه یرای امتحان روز شنبه

فارسی:مطالعه درس های گذشته  

فرهنگ و هنر:حل صفحه 33

 

 

 

  موارد تدریس شده:

 

ریاضی:فرصت مطالعاتی 

 فارسی : دوره امتحان املا.

 فرهنگ و هنر : تدریس صفحه 32

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی:مطالعه یرای امتحان روز شنبه

فارسی:مطالعه درس های گذشته  

فرهنگ و هنر:حل صفحه 33

 

  موارد تدریس شده:

 

ریاضی:فرصت مطالعاتی 

 فارسی : دوره امتحان املا.

 فرهنگ و هنر : تدریس صفحه 32

 تکلیف ارائه شده:

 

 

ریاضی:مطالعه یرای امتحان روز شنبه

فارسی:مطالعه درس های گذشته  

فرهنگ و هنر:حل صفحه 33

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا