کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

شنبه 9 دی

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

آزمون از درس علوم تجربی

زبان : فرصت مطالعه برای آزمون

علوم : تدریس فصل 8

فیزیک : رفع اشکال سوالات فصل 2

 تکلیف ارائه شده:

 فیزیک : حل سوالات تا پایان سوال 95 به جز بخش توان و انرژی

 مهر  موارد تدریس شده: 

آزمون از درس علوم تجربی

زبان : فرصت مطالعه برای آزمون

علوم : تدریس فصل 8

فیزیک : رفع اشکال سوالات فصل 2

 تکلیف ارائه شده:

 فیزیک : حل سوالات تا پایان سوال 95 به جز بخش توان و انرژی

 سپهر  موارد تدریس شده:

آزمون از درس علوم تجربی

زبان : فرصت مطالعه برای آزمون

علوم : تدریس فصل 8

فیزیک : رفع اشکال سوالات فصل 2

 تکلیف ارائه شده:

 فیزیک : حل سوالات تا پایان سوال 95 به جز بخش توان و انرژی

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا