کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

سه شنبه 14 آذر

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 فارسی : تدریس درس 9

ریاضی : پرسش کلاسی از فصل 4 و تدریس ادامه مبحث عبارات جبری

هندسه : حل تمارین کتاب تا پایان سوال 42 و حل سوالات مرآت

زیست : تدریس و گرفتن امتحان از فصل 5

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی : حل سوالات صفحه های 56 و 57 و 58 و 59 در دفتر

هندسه : امتحان از فصل 3 و حل تمارین تا پایان سوال 50

زیست : حل پلی کپی داده شده

 مهر  موارد تدریس شده:

فارسی : تدریس درس 9

ریاضی : پرسش کلاسی از فصل 4 و تدریس ادامه مبحث عبارات جبری

هندسه : حل تمارین کتاب تا پایان سوال 42 و حل سوالات مرآت

زیست : تدریس و گرفتن امتحان از فصل 5

 تکلیف ارائه شده: 

 ریاضی : حل سوالات صفحه های 56 و 57 و 58 و 59 در دفتر

هندسه : امتحان از فصل 3 و حل تمارین تا پایان سوال 50

زیست : حل پلی کپی داده شده

 سپهر  موارد تدریس شده:

فارسی : تدریس درس 9

ریاضی : پرسش کلاسی از فصل 4 و تدریس ادامه مبحث عبارات جبری

هندسه : حل تمارین کتاب تا پایان سوال 42 و حل سوالات مرآت

زیست : تدریس و گرفتن امتحان از فصل 5

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی : حل سوالات صفحه های 56 و 57 و 58 و 59 در دفتر

هندسه : امتحان از فصل 3 و حل تمارین تا پایان سوال 50

زیست : حل پلی کپی داده شده

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا