کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

دوشنبه 13 آذر

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

حل تمرین : حل سوالات تستی تا پایان سوال 105 

مهارت : تدریس بخش پرخاشگری

علوم تجربی : چک کردن پلی کپی درس 4 و تدریس درس 5

مطالعات : تدریس درس 11

 تکلیف ارائه شده:

 حل تمرین : حل سوالات 111 تا 129

مهارت : سه موقعیت که شما را عصبانی می کند را بنویسید

علوم : مطالعه درس 4 و درس 5 برای امتحان روز شنبه

 مهر  موارد تدریس شده:

حل تمرین : حل سوالات تستی تا پایان سوال 105 

مهارت : تدریس بخش پرخاشگری

علوم تجربی : چک کردن پلی کپی درس 4 و تدریس درس 5

مطالعات : تدریس درس 11

 تکلیف ارائه شده:

حل تمرین : حل سوالات 111 تا 129

مهارت : سه موقعیت که شما را عصبانی می کند را بنویسید

علوم : مطالعه درس 4 و درس 5 برای امتحان روز شنبه

 سپهر  موارد تدریس شده:

حل تمرین : حل سوالات تستی تا پایان سوال 105 

مهارت : تدریس بخش پرخاشگری

علوم تجربی : چک کردن پلی کپی درس 4 و تدریس درس 5

مطالعات : تدریس درس 11

 تکلیف ارائه شده:

حل تمرین : حل سوالات 111 تا 129

مهارت : سه موقعیت که شما را عصبانی می کند را بنویسید

علوم : مطالعه درس 4 و درس 5 برای امتحان روز شنبه

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا