کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

یکشنبه 12 آذر

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی : پرسش کلاسی و تدریس فصل 4

مطالعات : حل سوالات درس 9 و تدریس درس 10

قرآن : حل صفحه های 43 و 44 و مطالعه ی صفحه 45

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی : حل صفحه 54 و 55

 مهر  موارد تدریس شده:

 ریاضی : پرسش کلاسی و تدریس فصل 4

مطالعات : حل سوالات درس 9 و تدریس درس 10

قرآن : حل صفحه های 43 و 44 و مطالعه ی صفحه 45

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی : حل صفحه 54 و 55

 سپهر  موارد تدریس شده:

 ریاضی : پرسش کلاسی و تدریس فصل 4

مطالعات : حل سوالات درس 9 و تدریس درس 10

قرآن : حل صفحه های 43 و 44 و مطالعه ی صفحه 45

 تکلیف ارائه شده:

ریاضی : حل صفحه 54 و 55 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا