کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

شنبه 11 آذر

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 آزمون از درس های ریاضی و فارسی

عربی : حل کتاب خیلی سبز تا پایان درس 3

فیزیک : تدریس فص 2

علوم : تدریس کامل درس 5

 تکلیف ارائه شده:

فیزیک : مطالعه برای امتحان روز شنبه  

علوم : حل پلی کپی داده شده برای روز دوشنبه

 مهر  موارد تدریس شده:

آزمون از درس های ریاضی و فارسی

عربی : حل کتاب خیلی سبز تا پایان درس 3

فیزیک : تدریس فص 2

علوم : تدریس کامل درس 5

 تکلیف ارائه شده:

فیزیک : مطالعه برای امتحان روز شنبه  

علوم : حل پلی کپی داده شده برای روز دوشنبه

 سپهر  موارد تدریس شده:

آزمون از درس های ریاضی و فارسی

عربی : حل کتاب خیلی سبز تا پایان درس 3

فیزیک : تدریس فص 2

علوم : تدریس کامل درس 5

 تکلیف ارائه شده:

فیزیک : مطالعه برای امتحان روز شنبه  

علوم : حل پلی کپی داده شده برای روز دوشنبه

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا