کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

چهارشنبه 8 آذر

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

نگارش :خواندن کتاب منطق الطیر عطار

جبر : حل تمارین کتاب تا پایان سوال 27 و و چک کردن سوالات امتحان

عربی : ترجمه متن درس 5

شیمی : چک کردن سوالات فصل 1 تا پایان سوال 31 تستی

مطالعات : پاسخ به سوالات درسی 9

 تکلیف ارائه شده:

جبر : سوالات 31 تا 38 و سوالات 43 و 44 و 45 و 46 و 47 در دفتر

شیمی : امتحان کلاسی از فصل 1

 مهر  موارد تدریس شده:

نگارش :خواندن کتاب منطق الطیر عطار

جبر : حل تمارین کتاب تا پایان سوال 27 و و چک کردن سوالات امتحان

عربی : ترجمه متن درس 5

شیمی : چک کردن سوالات فصل 1 تا پایان سوال 31 تستی

مطالعات : پاسخ به سوالات درسی 9

 تکلیف ارائه شده:

جبر : سوالات 31 تا 38 و سوالات 43 و 44 و 45 و 46 و 47 در دفتر

شیمی : امتحان کلاسی از فصل 1

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

نگارش :خواندن کتاب منطق الطیر عطار

جبر : حل تمارین کتاب تا پایان سوال 27 و و چک کردن سوالات امتحان

عربی : ترجمه متن درس 5

شیمی : چک کردن سوالات فصل 1 تا پایان سوال 31 تستی

مطالعات : پاسخ به سوالات درسی 9

 تکلیف ارائه شده:

جبر : سوالات 31 تا 38 و سوالات 43 و 44 و 45 و 46 و 47 در دفتر

شیمی : امتحان کلاسی از فصل 1

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا