کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

سه شنبه 7 آذر

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

هندسه: حل تمرین های کتاب و گرفتن آزمون کلاسی 

فارسی : حل سوال های کارآزمون

ریاضی : تدریس عبارت های جبری

زیست : تدریس گیرنده ها و پرسش کلاسی

 تکلیف ارائه شده:

هندسه : حل سوالهای 41 تا 45 در دفتر

ریاضی : کار در کلاس صفحه 53 کتاب حل شود

زیست : آزمون از اول جزوه تا آخر گیرنده ها

 مهر  موارد تدریس شده:

هندسه: حل تمرین های کتاب و گرفتن آزمون کلاسی 

فارسی : حل سوال های کارآزمون

ریاضی : تدریس عبارت های جبری

زیست : تدریس گیرنده ها و پرسش کلاسی

 تکلیف ارائه شده:

هندسه : حل سوالهای 41 تا 45 در دفتر

ریاضی : کار در کلاس صفحه 53 کتاب حل شود

زیست : آزمون از اول جزوه تا آخر گیرنده ها

 سپهر  موارد تدریس شده:

هندسه: حل تمرین های کتاب و گرفتن آزمون کلاسی 

فارسی : حل سوال های کارآزمون

ریاضی : تدریس عبارت های جبری

زیست : تدریس گیرنده ها و پرسش کلاسی

 تکلیف ارائه شده:

هندسه : حل سوالهای 41 تا 45 در دفتر

ریاضی : کار در کلاس صفحه 53 کتاب حل شود

زیست : آزمون از اول جزوه تا آخر گیرنده ها

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا