کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

5 آذر 96

نام کلاسشرح تکلیف یا موارد تدریس شده ماه

موارد تدریس شده:

 ریاضی : چک کردن سوالات کتاب فصل 3 

مطالعات : تدریس کامل درس 9

قرآن : حل صفحات 36 و 37 و روان خوانی صفحه 40

فارسی : تدریس درس 8

فرهنگ و هنر : طراحی صفحه20 

خوش نویسی : املاء صفحه 14 انجام شد .

 تکلیف ارائه شده:

  ریاضی : حل صفحه 52 و نوشتن الگوی عددی در دفتر و مطالعه برای آزمون از فصل اول تا آخر فصل سوم .

  قرآن : مطالعه ی درس داده شده

 فارسی: مطالعه برای ازمون روز شنبه ازدرس 4و6 و روز سه شنبه کارازمون 2 رابیاورید .

 مطالعات: مطالعه درس های داد شده .

فرهنگ وهنر: حل صفحه 21

 خوشنویسی : نوشتن صفحه 15 .

   

 

 مهر موارد تدریس شده:

 

 ریاضی : چک کردن سوالات کتاب فصل 3 

مطالعات : تدریس کامل درس 9

قرآن : حل صفحات 36 و 37 و روان خوانی صفحه 40

فارسی : تدریس درس 8

فرهنگ و هنر : طراحی صفحه20 

خوش نویسی : املاء صفحه 14 انجام شد .

 تکلیف ارائه شده:

 

 ریاضی : حل صفحه 52 و نوشتن الگوی عددی در دفتر و مطالعه برای آزمون از فصل اول تا آخر فصل سوم .

  قرآن : مطالعه ی درس داده شده

 فارسی: مطالعه برای ازمون روز شنبه ازدرس 4و6 و روز سه شنبه کارازمون 2 رابیاورید .

 مطالعات: مطالعه درس های داد شده .

فرهنگ وهنر: حل صفحه 21

 خوشنویسی : نوشتن صفحه 15 .

   

 سپهر موارد تدریس شده:

 

 ریاضی : چک کردن سوالات کتاب فصل 3 

مطالعات : تدریس کامل درس 9

قرآن : حل صفحات 36 و 37 و روان خوانی صفحه 40

فارسی : تدریس درس 8

فرهنگ و هنر : طراحی صفحه20 

خوش نویسی : املاء صفحه 14 انجام شد . نو

 تکلیف ارائه شده:

 

 ریاضی : حل صفحه 52 و نوشتن الگوی عددی در دفتر و مطالعه برای آزمون از فصل اول تا آخر فصل سوم .

  قرآن : مطالعه ی درس داده شده

 فارسی: مطالعه برای ازمون روز شنبه ازدرس 4و6 و روز سه شنبه کارازمون 2 رابیاورید .

 مطالعات: مطالعه درس های داد شده .

فرهنگ وهنر: حل صفحه 21

 خوشنویسی : نوشتن صفحه 15 .

   

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا