کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

شنبه 4 آذر

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

آزمون : از درس های جبر و مطالعات

عربی : تمرین و دوره ی درسهای 2 تا 5

فیزیک : برگزاری آزمون کلاسس از درس 1 و حل سوالات آزمون

علوم تجربی :تدریس درس 5

زبان : سطح A (تدریس درس دوم starter)  و تدریس درس سوم کتاب درسی و انجام کتاب کار درسی و starter

زبان : سطح B ( تدریس درس 2 و 3 کتاب درسی) و انجام تکلیف workbook

زبان : سطح C ( تدریس درس 8)

زبان : سطح D ( تدریس درس دوم کتاب) انجام کتاب کار تا پایان درس دوم

 تکلیف ارائه شده:

 عربی : تمارین کتاب خیلی سبز درس 1 تا 5 کامل شود

 مهر  موارد تدریس شده:

آزمون : از درس های جبر و مطالعات

عربی : تمرین و دوره ی درسهای 2 تا 5

فیزیک : برگزاری آزمون کلاسس از درس 1 و حل سوالات آزمون

علوم تجربی :تدریس درس 5

زبان : سطح A (تدریس درس دوم starter)  و تدریس درس سوم کتاب درسی و انجام کتاب کار درسی و starter

زبان : سطح B ( تدریس درس 2 و 3 کتاب درسی) و انجام تکلیف workbook

زبان : سطح C ( تدریس درس 8)

زبان : سطح D ( تدریس درس دوم کتاب) انجام کتاب کار تا پایان درس دوم

 تکلیف ارائه شده:

 عربی : تمارین کتاب خیلی سبز درس 1 تا 5 کامل شود

 سپهر  موارد تدریس شده:

آزمون : از درس های جبر و مطالعات

عربی : تمرین و دوره ی درسهای 2 تا 5

فیزیک : برگزاری آزمون کلاسس از درس 1 و حل سوالات آزمون

علوم تجربی :تدریس درس 5

زبان : سطح A (تدریس درس دوم starter)  و تدریس درس سوم کتاب درسی و انجام کتاب کار درسی و starter

زبان : سطح B ( تدریس درس 2 و 3 کتاب درسی) و انجام تکلیف workbook

زبان : سطح C ( تدریس درس 8)

زبان : سطح D ( تدریس درس دوم کتاب) انجام کتاب کار تا پایان درس دوم

 تکلیف ارائه شده:

 عربی : تمارین کتاب خیلی سبز درس 1 تا 5 کامل شود

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا