کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

سه شنبه 30 آبان

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

فارسی : گرفتن املا از درس های 4 و 6

ریاضی : پرسش کلاسی از درس 3 و تدریس چند ضلعی ها

هندسه : رفع اشکالات فصل 3

آزمایشگاه : انجام آزمایش انرژی مکانیکی

کارگاه : ادامه ساخت سنبه نشان

زیست : تدریس فصل 2

 تکلیف ارائه شده:

فارسی : مطالعه از درس های 4 و 6 و 7

ریاضی : انجام تمرینات حل نشده ی فصل 3

هندسه : مطالغه مثال های فصل 3 و حل تمارین تا آخر سوال 40

زیست : حل تمارین مربوط به گوش و چشم

 مهر  موارد تدریس شده:

فارسی : گرفتن املا از درس های 4 و 6

ریاضی : پرسش کلاسی از درس 3 و تدریس چند ضلعی ها

هندسه : رفع اشکالات فصل 3

آزمایشگاه : انجام آزمایش انرژی مکانیکی

کارگاه : ادامه ساخت سنبه نشان

زیست : تدریس فصل 2

 تکلیف ارائه شده:

فارسی : مطالعه از درس های 4 و 6 و 7

ریاضی : انجام تمرینات حل نشده ی فصل 3

هندسه : مطالغه مثال های فصل 3 و حل تمارین تا آخر سوال 40

زیست : حل تمارین مربوط به گوش و چشم

 سپهر  موارد تدریس شده:

فارسی : گرفتن املا از درس های 4 و 6

ریاضی : پرسش کلاسی از درس 3 و تدریس چند ضلعی ها

هندسه : رفع اشکالات فصل 3

آزمایشگاه : انجام آزمایش انرژی مکانیکی

کارگاه : ادامه ساخت سنبه نشان

زیست : تدریس فصل 2

 تکلیف ارائه شده:

فارسی : مطالعه از درس های 4 و 6 و 7

ریاضی : انجام تمرینات حل نشده ی فصل 3

هندسه : مطالغه مثال های فصل 3 و حل تمارین تا آخر سوال 40

زیست : حل تمارین مربوط به گوش و چشم

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا