کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

سه شنبه 23 آبان

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 فارسی : تدریس درس 7

ریاضی : پرسش کلاسی و تدریس خواص مربع و مستطیل

هندسه : رفع اشکال سوالات امتحان و تدریس درس 3

زیست : تدریس درس 2 تا سر گیرنده های چشایی

 تکلیف ارائه شده:

 فارسی : جلسه ی بعد املا از درس های 4 و 6 گرفته خواهد شد

ریاضی : از صفحه 41 تا 49 در کتاب تمرین در دفتر

هندسه : تا پایان سوال 36 در دفتر حل شود و امتحان از درس 3 گرفته خواهد شد

زیست : پرسش کلاسی تا جایی که درس داده شده است

 مهر  موارد تدریس شده:

 

فارسی : تدریس درس 7

ریاضی : پرسش کلاسی و تدریس خواص مربع و مستطیل

هندسه : رفع اشکال سوالات امتحان و تدریس درس 3

زیست : تدریس درس 2 تا سر گیرنده های چشایی

 تکلیف ارائه شده:

 

فارسی : جلسه ی بعد املا از درس های 4 و 6 گرفته خواهد شد

ریاضی : از صفحه 41 تا 49 در کتاب تمرین در دفتر

هندسه : تا پایان سوال 36 در دفتر حل شود و امتحان از درس 3 گرفته خواهد شد

زیست : پرسش کلاسی تا جایی که درس داده شده است

 سپهر  موارد تدریس شده:

 

فارسی : تدریس درس 7

ریاضی : پرسش کلاسی و تدریس خواص مربع و مستطیل

هندسه : رفع اشکال سوالات امتحان و تدریس درس 3

زیست : تدریس درس 2 تا سر گیرنده های چشایی

 تکلیف ارائه شده:

 

فارسی : جلسه ی بعد املا از درس های 4 و 6 گرفته خواهد شد

ریاضی : از صفحه 41 تا 49 در کتاب تمرین در دفتر

هندسه : تا پایان سوال 36 در دفتر حل شود و امتحان از درس 3 گرفته خواهد شد

زیست : پرسش کلاسی تا جایی که درس داده شده است

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا