کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

دوشنبه 22 آبان

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 حل تمرین : رفع اشکال سوالات تا سر سوال 85

علوم : تدریس فصل 4 تا پایان جدول اعمال دستگاه عصبی

اجتماعی : تدریس کامل درس 8 و حل سوالات جزوه 

 تکلیف ارائه شده:

 حل تمرین : شماره های فرد تا پایان سوال 109 حل شود

علوم : مطالعه برای امتحان روز شنبه 

 مهر  موارد تدریس شده:

حل تمرین : رفع اشکال سوالات تا سر سوال 85

علوم : تدریس فصل 4 تا پایان جدول اعمال دستگاه عصبی

اجتماعی : تدریس کامل درس 8 و حل سوالات جزوه 

 تکلیف ارائه شده: 

حل تمرین : شماره های فرد تا پایان سوال 109 حل شود

علوم : مطالعه برای امتحان روز شنبه

 سپهر  موارد تدریس شده:

حل تمرین : رفع اشکال سوالات تا سر سوال 85

علوم : تدریس فصل 4 تا پایان جدول اعمال دستگاه عصبی

اجتماعی : تدریس کامل درس 8 و حل سوالات جزوه 

 تکلیف ارائه شده:

حل تمرین : شماره های فرد تا پایان سوال 109 حل شود

علوم : مطالعه برای امتحان روز شنبه

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا