کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

یکشنبه 21 آبان

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 ریاضی : تدریس فصل 3 تا پایان مجموع زاویه های داخلی مثلث

اجتماعی : تدریس درس 4 و روان خوانی کتاب تا سر تاثیر وسایل ارتباط جمعی

قرآن : حل تمارین صفحه های 33 و 34 و 36 و روان خوانی صفحه 35 انجام شد

فارسی : تدریس درس 6 

فرهنگ و هنر : تدریس صفحه 16

 تکلیف ارائه شده:

 قرآن : مطالعه درس تدریس شده

ریاضی : صفحه 38 و 39 و 40 و 41 در دفتر حل شود

فرهنگ و هنر : حل صفحه 17

 مهر  موارد تدریس شده:

ریاضی : تدریس فصل 3 تا پایان مجموع زاویه های داخلی مثلث

اجتماعی : تدریس درس 4 و روان خوانی کتاب تا سر تاثیر وسایل ارتباط جمعی

قرآن : حل تمارین صفحه های 33 و 34 و 36 و روان خوانی صفحه 35 انجام شد

فارسی : تدریس درس 6 

فرهنگ و هنر : تدریس صفحه 16

 تکلیف ارائه شده:

قرآن : مطالعه درس تدریس شده

ریاضی : صفحه 38 و 39 و 40 و 41 در دفتر حل شود

فرهنگ و هنر : حل صفحه 17

 سپهر  موارد تدریس شده:

ریاضی : تدریس فصل 3 تا پایان مجموع زاویه های داخلی مثلث

اجتماعی : تدریس درس 4 و روان خوانی کتاب تا سر تاثیر وسایل ارتباط جمعی

قرآن : حل تمارین صفحه های 33 و 34 و 36 و روان خوانی صفحه 35 انجام شد

فارسی : تدریس درس 6 

فرهنگ و هنر : تدریس صفحه 16

 تکلیف ارائه شده:

قرآن : مطالعه درس تدریس شده

ریاضی : صفحه 38 و 39 و 40 و 41 در دفتر حل شود

فرهنگ و هنر : حل صفحه 17

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا