کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

شنبه 20 آبان

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 فیزیک : تمام کردن تدریس فصل 1 و حل تست های جلسه قبل

زبان سطح A : مرور درس های 1 و 2 و شروع درس سوم کتاب درسی      سطح  B : حل تمرین های کتاب کار 

 سطح  C : درس اول به همراه لغات تدریس شد         سطح  D :  انجام گرامر صفحه ی 15

آزمون از درس های هندسه و قرآن

علوم : تدریس فصل 4

عربی : کامل کردن درس 3 خیلی سبز

 تکلیف ارائه شده:

 فیزیک : حل سوالات 21 تا 40 تستی در دفتر بدون صورت سوال

زبان سطح A : حل تمرینات درس اول و دوم کتاب درسی   سطح  C : تمرینات کتاب حل شوند

سطح  D : صفحه ی 12 و 13 انجام شود               سطح  B : تکمیل کتاب کار بخش 1

عربی : چهارشنبه آزمون از درس 1 تا 4

 مهر  موارد تدریس شده:

فیزیک : تمام کردن تدریس فصل 1 و حل تست های جلسه قبل

زبان سطح A : مرور درس های 1 و 2 و شروع درس سوم کتاب درسی      سطح  B : حل تمرین های کتاب کار 

 سطح  C : درس اول به همراه لغات تدریس شد         سطح  D :  انجام گرامر صفحه ی 15

آزمون از درس های هندسه و قرآن

علوم : تدریس فصل 4

عربی : کامل کردن درس 3 خیلی سبز

 تکلیف ارائه شده:

فیزیک : حل سوالات 21 تا 40 تستی در دفتر بدون صورت سوال

زبان سطح A : حل تمرینات درس اول و دوم کتاب درسی   سطح  C : تمرینات کتاب حل شوند

سطح  D : صفحه ی 12 و 13 انجام شود               سطح  B : تکمیل کتاب کار بخش 1

عربی : چهارشنبه آزمون از درس 1 تا 4

 سپهر  موارد تدریس شده:

فیزیک : تمام کردن تدریس فصل 1 و حل تست های جلسه قبل

زبان سطح A : مرور درس های 1 و 2 و شروع درس سوم کتاب درسی      سطح  B : حل تمرین های کتاب کار 

 سطح  C : درس اول به همراه لغات تدریس شد         سطح  D :  انجام گرامر صفحه ی 15

آزمون از درس های هندسه و قرآن

علوم : تدریس فصل 4

عربی : کامل کردن درس 3 خیلی سبز

 تکلیف ارائه شده:

فیزیک : حل سوالات 21 تا 40 تستی در دفتر بدون صورت سوال

زبان سطح A : حل تمرینات درس اول و دوم کتاب درسی   سطح  C : تمرینات کتاب حل شوند

سطح  D : صفحه ی 12 و 13 انجام شود               سطح  B : تکمیل کتاب کار بخش 1

عربی : چهارشنبه آزمون از درس 1 تا 4

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا