کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

سه شنبه 16 آبان

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

آزمون مرآت

ریاضی : حل سوالات آزمون مرآت و مرور پلی کپی های حل شده

هندسه : مرور بخش چند ضلعی ها و تقارن

آزمایشگاه : انجام آزمایش سوختن

کارگاه : ادامه ساخت سنبه نشان

زیست : تدریس فصل 2 تا سر زلالیه

 تکلیف ارائه شده:

 

 مهر  موارد تدریس شده:

آزمون مرآت

ریاضی : حل سوالات آزمون مرآت و مرور پلی کپی های حل شده

هندسه : مرور بخش چند ضلعی ها و تقارن

آزمایشگاه : انجام آزمایش سوختن

کارگاه : ادامه ساخت سنبه نشان

زیست : تدریس فصل 2 تا سر زلالیه

 تکلیف ارائه شده:

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

آزمون مرآت

ریاضی : حل سوالات آزمون مرآت و مرور پلی کپی های حل شده

هندسه : مرور بخش چند ضلعی ها و تقارن

آزمایشگاه : انجام آزمایش سوختن

کارگاه : ادامه ساخت سنبه نشان

زیست : تدریس فصل 2 تا سر زلالیه

 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا