کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

یکشنبه 14 آبان

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی : خواص متوازی الا ضلاع  و رفع اشکال دانش آموزان .

اجتماعی : درس 7 جزوه وحل کار آزمون درس 3 .

قرآن  : حل صفحه های 26 و27  و روان خوانی صفحه 30 . 

فارسی : دوره کار آزمون  برای امتحان مرآت . 

فرهنگ و هنر  :نقاشی کاشی کاری مسجد جامع یزد .

 تکلیف ارائه شده:

ریاضی : صفحه 37 و 38 در کتاب حل شود

هنر : صفحه ی 9 حل شود

اجتماعی : کار آزمون برای دوشنبه آورده شود

قرآن : مطالعه صفحه 1 تا 30 برای امتحان شنبه

فارسی : مرور کار آزمون

 مهر  موارد تدریس شده:

ریاضی : خواص متوازی الا ضلاع  و رفع اشکال دانش آموزان

اجتماعی : درس 7 جزوه وحل کار آزمون درس 3 .

قرآن  : حل صفحه های 26 و27  و روان خوانی صفحه 30 . 

فارسی : دوره کار آزمون  برای امتحان مرآت . 

فرهنگ و هنر  :نقاشی کاشی کاری مسجد جامع یزد .

 تکلیف ارائه شده:

ریاضی : صفحه 37 و 38 در کتاب حل شود

هنر : صفحه ی 9 حل شود

اجتماعی : کار آزمون برای دوشنبه آورده شود

قرآن : مطالعه صفحه 1 تا 30 برای امتحان شنبه

فارسی : مرور کار آزمون

 سپهر  موارد تدریس شده:

ریاضی : خواص متوازی الا ضلاع  و رفع اشکال دانش آموزان

اجتماعی : درس 7 جزوه وحل کار آزمون درس 3 .

قرآن  : حل صفحه های 26 و27  و روان خوانی صفحه 30 . 

فارسی : دوره کار آزمون  برای امتحان مرآت . 

فرهنگ و هنر  :نقاشی کاشی کاری مسجد جامع یزد .

 تکلیف ارائه شده:

ریاضی : صفحه 37 و 38 در کتاب حل شود

هنر : صفحه ی 9 حل شود

اجتماعی : کار آزمون برای دوشنبه آورده شود

قرآن : مطالعه صفحه 1 تا 30 برای امتحان شنبه

فارسی : مرور کار آزمون

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا