کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

شنبه 13 آبان

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

عربی : چک کردن درس 4 و تمرین مرآت برای سه شنبه

علوم : ادامه تدریس درس 3 و چک کردن پلی کپی

فیزیک : چک کردت تمرین ها و حل سوالات فصل 1

آزمون از درس های هدیه های آسمانی و زیست

 تکلیف ارائه شده:

 علوم : حل پلی کپی داده شده برای دوشنبه

 مهر  موارد تدریس شده:

عربی : چک کردن درس 4 و تمرین مرآت برای سه شنبه

علوم : ادامه تدریس درس 3 و چک کردن پلی کپی

فیزیک : چک کردت تمرین ها و حل سوالات فصل 1

آزمون از درس های هدیه های آسمانی و زیست

 تکلیف ارائه شده:

 علوم : حل پلی کپی داده شده برای دوشنبه

 سپهر  موارد تدریس شده:

عربی : چک کردن درس 4 و تمرین مرآت برای سه شنبه

علوم : ادامه تدریس درس 3 و چک کردن پلی کپی

فیزیک : چک کردت تمرین ها و حل سوالات فصل 1

آزمون از درس های هدیه های آسمانی و زیست

 تکلیف ارائه شده:

 علوم : حل پلی کپی داده شده برای دوشنبه

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا