کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

10 آبان 96

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 نگارش :شخصیت سازی ونوشتن انشاء در باره شخصیت .

 جبر : تدریس انواع تناسب .

عربی : ترجمه درس 4 .

شیمی : جدا سازی مخلوطها .

مطالعات : امتحان از درس 3 و کار آزمون 

پیام های آسمانی : درس 1و2 چشمه های اندیشه . 

 تکلیف ارائه شده:

 

جبر سوال 23 تا سوال 30 در دفتر حل شود .

عربی : تمرین درس 4 خیلی سبز .

شیمی : حل تمرین های بخش جدا سازی مواد .

مطالعات  : کار آزمون 1  آورده شود.

پیام های آسمانی : خواندن درس 1و2 چشمه های اندیشه .

 مهر  موارد تدریس شده:

 

گارش :شخصیت سازی ونوشتن انشاء در باره شخصیت .

 جبر : تدریس انواع تناسب .

عربی : ترجمه درس 4 .

شیمی : جدا سازی مخلوطها .

مطالعات : امتحان از درس 3 و کار آزمون 

پیام های آسمانی : درس 1و2 چشمه های اندیشه . 

 تکلیف ارائه شده:

 جبر سوال 23 تا سوال 30 در دفتر حل شود .

عربی : تمرین درس 4 خیلی سبز .

شیمی : حل تمرین های بخش جدا سازی مواد .

مطالعات  : کار آزمون 1  آورده شود.

پیام های آسمانی : خواندن درس 1و2 چشمه های اندیشه .

 سپهر  موارد تدریس شده:

 

گارش :شخصیت سازی ونوشتن انشاء در باره شخصیت .

 جبر : تدریس انواع تناسب .

عربی : ترجمه درس 4 .

شیمی : جدا سازی مخلوطها .

مطالعات : امتحان از درس 3 و کار آزمون 

پیام های آسمانی : درس 1و2 چشمه های اندیشه . 

 تکلیف ارائه شده:

 

جبر سوال 23 تا سوال 30 در دفتر حل شود .

عربی : تمرین درس 4 خیلی سبز .

شیمی : حل تمرین های بخش جدا سازی مواد .

مطالعات  : کار آزمون 1  آورده شود.

پیام های آسمانی : خواندن درس 1و2 چشمه های اندیشه .

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا