کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

سه شنبه 9 آبان

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

فارسی : حل کار آزمون

ریاضی :چک کردن و حل پلی کپی داده شده

هندسه : چک کردن سوالات و تدریس بخش چهار ضلعی ها

کارگاه : ادامه ساخت سنبه نشان

زیست : امتحان از درس 1

ریاضی : تدریس توازی و تعامد

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی : صفحات 34 و 35 و 36 و 37 حل شود

زیست : فصل 1 برای امتحان شنبه خوانده شود

هندسه : مطالعه تا آخر صفحه 59 و حل سوالات 20-22-23-24-25-26

 مهر  موارد تدریس شده:

فارسی : حل کار آزمون 

ریاضی :چک کردن و حل پلی کپی داده شده

هندسه : چک کردن سوالات و تدریس بخش چهار ضلعی ها

کارگاه : ادامه ساخت سنبه نشان

زیست : امتحان از درس 1

ریاضی : تدریس توازی و تعامد

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی : صفحات 34 و 35 و 36 و 37 حل شود

زیست : فصل 1 برای امتحان شنبه خوانده شود

هندسه : مطالعه تا آخر صفحه 59 و حل سوالات 20-22-23-24-25-26

 سپهر  موارد تدریس شده:

فارسی : حل کار آزمون

ریاضی :چک کردن و حل پلی کپی داده شده

هندسه : چک کردن سوالات و تدریس بخش چهار ضلعی ها

کارگاه : ادامه ساخت سنبه نشان

زیست : امتحان از درس 1

ریاضی : تدریس توازی و تعامد

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی : صفحات 34 و 35 و 36 و 37 حل شود

زیست : فصل 1 برای امتحان شنبه خوانده شود

هندسه : مطالعه تا آخر صفحه 59 و حل سوالات 20-22-23-24-25-26

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا