کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمسه شنبه - 19 دی ماه 1396
 

سه شنبه - 19 دی ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 فرهنگ 1

موارد تدریس شده:

ریاضی : ادامه تدریس مبحث عبارت های جبری و اتحادهای ریاضی و حل نمونه سوالات

زیست شناسی: پاسخ به سوالات آزمون زیست

عربی : تدریس قواعد درس 7 و ترجمه درس 6 و ارائه جزوه درس هفتم

  

 فرهنگ 2  موارد تدریس شده:

 ریاضی : ادامه تدریس مبحث عبارت های جبری و اتحادهای ریاضی و حل نمونه سوالات

زیست شناسی: پاسخ به سوالات آزمون زیست

عربی : تدریس قواعد درس 7 و ترجمه درس 6 و ارائه جزوه درس هفتم

  

 فرهنگ 3  موارد تدریس شده:

  ریاضی : ادامه تدریس مبحث عبارت های جبری و اتحادهای ریاضی و حل نمونه سوالات

 

زیست شناسی: پاسخ به سوالات آزمون زیست

 

عربی : تدریس قواعد درس 7 و ترجمه درس 6 و ارائه جزوه درس هفتم

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا