کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمیکشنبه - 17 دی ماه 1396
 

یکشنبه - 17 دی ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی: شروع تدریس مبحث عبارت های جبری

هندسه : تدریس مقدمه مبحث تشابه و تالس در مثلث ها 

ادبیات : تدریس آرایه ها ، دستور و لغات صفحه 86

  

 مهر  موارد تدریس شده:

 ریاضی: شروع تدریس مبحث عبارت های جبری

هندسه : تدریس مقدمه مبحث تشابه و تالس در مثلث ها 

ادبیات : تدریس آرایه ها ، دستور و لغات صفحه 86

  

 سپهر  موارد تدریس شده:

 ریاضی: شروع تدریس مبحث عبارت های جبری

 هندسه : تدریس مقدمه مبحث تشابه و تالس در مثلث ها 

 ادبیات : تدریس آرایه ها ، دستور و لغات صفحه 86

  

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا