کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمشنبه - 16 دی ماه 1396
 

شنبه - 16 دی ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 جبر : پاسخ به سوالات نکته دار و مهم پر تکرار صفحه های 147و150 کتاب مبتکران مبحث توان و رادیکال

عربی: ترجمه و تدریس درس ششم  کتاب درسی

علوم تجربی: شروع تدریس فصل 9 ماشین ها

 

 مهر  موارد تدریس شده:

  جبر : پاسخ به سوالات نکته دار و مهم پر تکرار صفحه های 147و150 کتاب مبتکران مبحث توان و رادیکال

عربی: ترجمه و تدریس درس ششم  کتاب درسی

علوم تجربی: شروع تدریس فصل 9 ماشین ها

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

  جبر : پاسخ به سوالات نکته دار و مهم پر تکرار صفحه های 147و150 کتاب مبتکران مبحث توان و رادیکال

 

عربی: ترجمه و تدریس درس ششم  کتاب درسی

 

علوم تجربی: شروع تدریس فصل 9 ماشین ها

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا