کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمسه شنبه - 12 دی ماه 1396
 

سه شنبه - 12 دی ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 مشاوره : بررسی نحوه گزینش دانش آموزان در رشته های نظری و فنی حرفه ای و شروط پذیرش

ریاضی: حل نمونه سوالات آزمون نوبت اوی و دوره مجدد کتاب درسی و ارائه توضیحات

فیزیک : پاسخ به سوالات نیرو و حل نمونه سوالات 

  

مهر  موارد تدریس شده:

  مشاوره : بررسی نحوه گزینش دانش آموزان در رشته های نظری و فنی حرفه ای و شروط پذیرش

ریاضی: حل نمونه سوالات آزمون نوبت اوی و دوره مجدد کتاب درسی و ارائه توضیحات

فیزیک : پاسخ به سوالات نیرو و حل نمونه سوالات 

 

سپهر  موارد تدریس شده:

مشاوره : بررسی نحوه گزینش دانش آموزان در رشته های نظری و فنی حرفه ای و شروط پذیرش

 

ریاضی: حل نمونه سوالات آزمون نوبت اوی و دوره مجدد کتاب درسی و ارائه توضیحات

 

فیزیک : پاسخ به سوالات نیرو و حل نمونه سوالات 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا