کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمیکشنبه - 10 دی ماه 1396
 

یکشنبه - 10 دی ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی : حل نمونه سوال امتحانی و مرور فصل ها از ابتدا

ادبیات : توضیحات مرتبط با آزمون ادبیات ، نگارش و املا فارسی

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 12 کتاب درسی

   

مهر  موارد تدریس شده:

 ریاضی : حل نمونه سوال امتحانی و مرور فصل ها از ابتدا

ادبیات : توضیحات مرتبط با آزمون ادبیات ، نگارش و املا فارسی

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 12 کتاب درسی

  

 سپهر  موارد تدریس شده:

 ریاضی : حل نمونه سوال امتحانی و مرور فصل ها از ابتدا

ادبیات : توضیحات مرتبط با آزمون ادبیات ، نگارش و املا فارسی

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 12 کتاب درسی

  

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا