کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمشنبه - 9 دی ماه 1396
 

شنبه - 9 دی ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

زبان انگلیسی: 

سطح A: مرور سوالات آزمون زبان - مرور دروس اول تا چهارم کتاب درسی

مشاوره: در رابطه با تعیین رشته و مراحل ورود به رشته های نظری و فنی حرفه ای-کار و دانش صحبت شد.

سطح B:تصحیح اوراق با مشارکت دانش اموزان - نمایشفیلم

سطح C:مرور درس 3 امریکن فایل و تمرینات ان

سطحD:مرور سوالات امتحانی ونمایش فیلم 

 

مهر  موارد تدریس شده:

  زبان انگلیسی: 

سطح A: مرور سوالات آزمون زبان - مرور دروس اول تا چهارم کتاب درسی

مشاوره: در رابطه با تعیین رشته و مراحل ورود به رشته های نظری و فنی حرفه ای-کار و دانش صحبت شد.

سطح B:تصحیح اوراق با مشارکت دانش اموزان - نمایشفیلم

سطح C:مرور درس 3 امریکن فایل و تمرینات ان

سطحD:مرور سوالات امتحانی ونمایش فیلم 

 

سپهر  موارد تدریس شده:

  زبان انگلیسی: 

 

سطح A: مرور سوالات آزمون زبان - مرور دروس اول تا چهارم کتاب درسی

 

مشاوره: در رابطه با تعیین رشته و مراحل ورود به رشته های نظری و فنی حرفه ای-کار و دانش صحبت شد.

 

سطح B:تصحیح اوراق با مشارکت دانش اموزان - نمایشفیلم

 

سطح C:مرور درس 3 امریکن فایل و تمرینات ان

 

سطحD:مرور سوالات امتحانی ونمایش فیلم 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا